Följa

Yay, det funkar igen! Så, nu har jag flyttat Mastodon-instansen till samma server som Matrix p.g.a. ekonomiska skäl, och konfigurerat om hela backupsystemet för en tredje gång denna månaden. Det tog bara tre timmar idag jämfört med två kvällar förra gången. Jag lär mig ;D

Användare som vill registrera sig på Mastodon- eller Matrix-instanserna måste nu bli manuellt godkända för att kunna skapa ett konto, detta för att bl.a. förhindra spam.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Hovkluster

En svensk Mastodon instans med fokus på konst och ridsport, men självklart är alla välkomna :)