Följa

“Så vad gjorde du igår?”
– “Jag lyssnade.”
– “Lyssnade? På vad?”
– “Träden.”
– “Träd?”
– “Ja, träd.”
– “Lyssnar du på träd? Hur då?”
– “Jag sätter mig i skogen och lyssnar. De pratar med mig.”
– “Pratar? Träd pratar väl inte..?”
– “Jo. Du har bara inte lyssnat.”

To summarize this entire drawing; forests are hard. I’m kinda pleased with the outcome though. Took about four hours.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon Hovkluster

En svensk Mastodon instans med fokus på konst och ridsport, men självklart är alla välkomna :)