Vi "blockerar" nu FLoC på hovkluster.se 🎉 . Mastodon instansen kommer att göra samma sak när nästa uppdatering släpps.

Vår hemsida är tillfälligt nere efter en (väldigt) misslyckad uppdatering. Vi felsöker, och sidan beräknas vara igång inom kort.

Mastodon Hovkluster

En svensk Mastodon instans med fokus på konst och ridsport, men självklart är alla välkomna :)